Header-75-jaar-vrijheid

Vrijheid verbindt!


2020 is een belangrijk kroonjaar voor het vieren en herdenken van 75 jaar Vrijheid. Daarom stelt de provincie Drenthe 1 miljoen euro beschikbaar voor aansprekende culturele projecten en evenementen. Van dit bedrag gaat 350.000 euro naar de gemeenten, die daarmee lokale initiatieven kunnen ondersteunen.

De komende periode werken wij de plannen uit, samen met de landelijke organisaties Platform WOII, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid, het Vfonds en de Drentse gemeenten, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en andere partners in de culturele sector. U kunt tot 1 juni 2019 subsidie aanvragen.

Logo-75-jaar-vrijheid-in-Drenthe

Het is een luxe om in Drenthe in vrijheid te mogen leven. Vrijheid komt niet vanzelf. Daarvoor moet je blijven knokken, het blijven bestendigen tot in lengte van eeuwen.

Jetta Klijnsma

Commissaris van de Koning - Jetta-Klijnsma
Gedeputeerde Bijl

Een eerbetoon aan slachtoffers van de oorlog en mensen die zich voor onze vrijheid hebben ingezet. De waarde van vrijheid willen we doorgeven aan volgende generaties.

Cees Bijl

Landelijke viering

In 2019 en 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. Onze huidige rechten en vrijheden zijn niet vrijblijvend. We delen het gemeenschappelijke belang ze in stand te houden en te versterken. Met de Drentse samenleving herdenken en vieren we 75 jaar vrijheid. Want vrijheid verbindt!