Wat is het Impulsteam?


Het Impulsteam Wonen bestaat uit diverse experts die samen de opdracht hebben om namens de provincie Drenthe meer, andere en betere woningen in Drenthe te realiseren. Dit doet het team door gemeenten, corporaties, marktpartijen en inwoners te ondersteunen in de ontwikkeling van hun plannen. Het Impulsteam Wonen is actief op de volgende onderdelen:

  1. Ondersteuning van kleinschalige particuliere bewonersinitiatieven voor initiatiefnemers en gemeenten.
  2. Ondersteuning van gebiedsontwikkeling: de realisatie van grotere woonplannen en woonwijken waarbij meerdere partijen binnen één (plan)gebied betrokken zijn.
  3. Bundelen en vormgeven van een Drentse lobby richting Rijk en Europa zodat de Drentse belangen verenigd worden en bijgedragen wordt aan het oplossen van het gat tussen vraag en aanbod in Nederland.

Wie zitten er in het Impulsteam?

Het Impulsteam bestaat uit experts die veel ervaring hebben op het gebied van woningbouw. Het gaat hierbij om gebiedsontwikkelaars, vastgoedadviseurs, rekenmeesters, planologen en procesbegeleiders. Naast de vaste krachten kan aanvullende expertise in overleg ingevlogen worden en kunnen alle teamleden een beroep doen op hun uitgebreide netwerk.