Toekomstbestendig wonen in Drenthe


Het college van Gedeputeerde Staten presenteert de Drentse Woonagenda onder de noemer: ‘Toekomstbestendig wonen in Drenthe’. Goed, betaalbaar en levensloopbestendig wonen zijn enkele thema’s waar het college de komende jaren op wil inzetten. Zodat wonen in Drenthe voor iedereen en in de toekomst, mogelijk is. Samen met de twaalf gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen is de Drentse Woonagenda tot stand gekomen.

Vanuit het Drentse naoberschap is er een sterke drive om voor een aantal woonvraagstukken gezamenlijk met inwoners, corporaties, gemeenten en marktpartijen samen op te trekken. Samen komen we verder, voor jong en oud, voor nu en in de toekomst. Dat is samen wonen in Drenthe

Gedeputeerde Hans Kuipers

Lang zult u wonen in Drenthe

Woont u prettig in het huis en de buurt waar u nu woont? En zou u daar nog lang willen blijven wonen? Denk er dan eens over na of u uw huis nu al veiliger en comfortabeler kunt maken. Op deze site vindt u informatie over levensloopbestendig wonen in Drenthe