Provinciale lening voor aanleg


De provincie Drenthe heeft initiatieven in de 'witte gebieden' de mogelijkheid geboden een provinciale lening aan te vragen voor de aanleg van breedband. De lening voor witte gebieden werd verstrekt tegen een gunstige rente. Om voor deze lening in aanmerking te komen, moest eerst een marktconsultatie zijn gehouden waarmee vastgesteld werd dat ‘wit’ ook echt ‘wit’ is. Daarnaast moest een businesscase opgesteld zijn of het project financieel uit kan en een organisatieplan voor aanleg, beheer en onderhoud worden aangeleverd.

Pro forma aanvraag breedbandlening vóór 1 juli 2019 definitief indienen

Breedbandleningen konden nog tot en met 31 december 2018 aangevraagd worden. Heeft u een pro forma aanvraag ingediend, dan heeft u tot 1 juli 2019 de gelegenheid om de aanvraag te completeren. U kunt hiervoor het aanvraagformulier gebruiken. Vul deze volledig in en stuur het ondertekend retour. VerbindDrenthe kan u bij de aanvraag ondersteunen.