Provinciale lening voor aanleg


De provincie Drenthe biedt initiatieven in de 'witte gebieden' de mogelijkheid een provinciale lening aan te vragen voor de aanleg van breedband. De lening voor witte gebieden wordt verstrekt tegen een gunstige rente. Om voor deze lening in aanmerking te komen, moet eerst een marktconsultatie zijn gehouden waarmee vastgesteld wordt dat ‘wit’ ook echt ‘wit’ is. Daarnaast moet een businesscase opgesteld zijn of het project financieel uit kan en een organisatieplan voor aanleg, beheer en onderhoud worden aangeleverd.

Regeling gewijzigd

De afgelopen periode hebben verschillende initiatieven gebruik gemaakt van de regeling. Door de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan, heeft de provincie besloten de regeling voor de provinciale lening op een aantal punten aan te passen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De ondergrens is 2.000 potentiële aansluitingen met minimaal 1.200 daadwerkelijk aangesloten adressen. Dit is bedoeld om samenwerking en opschaling te stimuleren en daarmee initiatieven te helpen de exploitatie rendabel te krijgen en te houden.
  • De provinciale financiering van ‘grijs gebied’ blijft beperkt. De provincie financiert alleen in grijs gebied als dit het meest efficiënt is om bij witte aansluitingen te komen. In grijs gebied financiert de provincie maximaal 50% onder marktconforme voorwaarden. Andere financiers zijn dus nodig voor de aanleg in grijs gebied.
  • Daarnaast is een aantal voorwaarden voor het verkrijgen van een provinciale lening verduidelijkt.

De gewijzigde regeling