Provinciale lening voor aanleg


De provincie Drenthe biedt initiatieven in de 'witte gebieden' de mogelijkheid een provinciale lening aan te vragen voor de aanleg van breedband. De lening voor witte gebieden wordt verstrekt tegen een gunstige rente. Om voor deze lening in aanmerking te komen, moet eerst een marktconsultatie zijn gehouden waarmee vastgesteld wordt dat ‘wit’ ook echt ‘wit’ is. Daarnaast moet een businesscase opgesteld zijn of het project financieel uit kan en een organisatieplan voor aanleg, beheer en onderhoud worden aangeleverd.

Breedbandleningen tot en met 31 december 2018 aan te vragen

Heeft u nog geen lening aangevraagd, dan kan dat nog tot en met 31 december 2018. Dit kan een volledige aanvraag zijn, maar ook een voorlopige (pro forma) aanvraag. U kunt hiervoor het aanvraagformulier gebruiken. Vul deze zo compleet mogelijk in en stuur het ondertekend retour. Bij een pro forma aanvraag heeft u tot 1 juli 2019 de gelegenheid om de aanvraag te completeren met alle in het aanvraagformulier genoemde stukken. Bij een pro forma aanvraag moet u in ieder geval een concept businessplan aanleveren. VerbindDrenthe kan u bij de aanvraag ondersteunen.

Bekijk de volledige regeling