Nieuwsbrief VerbindDrenthe - nummer 27

Nieuwsbrief 27 van VerbindDrenthe is verschenen met in deze editie:

  • Waar staan we in Drenthe
  • Nieuws uit het provinciehuis
  • VerbindDrenthe in 2018/2019
  • Uitnodiging bijeenkomst met NL Connect
  • Stand van zaken reclamecampagne

Lees verder in de nieuwsbrief.