Nieuwsbrief VerbindDrenthe - nummer 26

Nieuwsbrief 26 van VerbindDrenthe is verschenen met in deze editie:

  • Zomerreces
  • Hoe sta je ervoor bij Google?
  • De NDIX, verslagje en foto's
  • Stichting Glasvezel Zuidenveld
  • Inlog website niet alleen voor besturen
  • De BBQ, verslagje en foto's
  • Reactie provincie rapport laag 2 en 3

Vestigen hypotheekrecht netwerk

Lees verder in de nieuwsbrief.