Nieuwsbrief VerbindDrenthe - nummer 24

Nieuwsbrief 24 van VerbindDrenthe is verschenen met in deze editie:

  • Rapport Noordelijke Rekenkamer behandeld in Statencommissie
  • Adviesrapport versterking positie aanbieders laag 2 en laag 3 aangeboden aan gedeputeerde en werkgroep
  • Reclamecampagne
  • Glasvezel - waar doen we het allemaal voor
  • Stand van zaken rond AVG
  • De zomer-BBQ

Lees verder in de nieuwsbrief.