Breedband

Internet speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks werk en leven. De hoeveelheid data die we via internet versturen neemt snel toe. Nieuwe toepassingen in de zorg, landbouw, onderwijs en bedrijfsleven stellen hogere eisen aan onze digitale netwerken.

Snel internet is nog niet overal in Drenthe beschikbaar, vooral niet in de buitengebieden. De kaart geeft aan waar in Drenthe nog geen snel internet beschikbaar is, de zogenoemde witte gebieden.

Op deze interactieve geografische kaart kunt u op postcode en huisnummer bekijken of een adres beschikt over snel internet.

Disclaimer: In een enkel geval kan het zijn dat een als wit aangemerkt adres toch grijs blijkt te zijn of andersom.

Kaart downloaden

De kaart is ook te downloaden voor eigen gebruik (in GIS-formaat). Ga hiervoor naar de kaart. Downloaden kan per kaartlaag onder het informatie-icoonⓘ .