Breedband

Internet speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks werk en leven. De hoeveelheid data die we via internet versturen neemt snel toe. Nieuwe toepassingen in de zorg, landbouw, onderwijs en bedrijfsleven stellen hogere eisen aan onze digitale netwerken.

Hoogwaardig breedband is nog niet overal in Drenthe beschikbaar. Vooral de buitengebieden zijn voor commerciële partijen niet interessant. Het initiatief voor snel internet moet daarom vanuit burgers en bedrijven komen.

De kaart  geeft aan waar in Drenthe de witte gebieden liggen,  de gebieden waar geen NGA-netwerk  (Next Generation Acces) beschikbaar is. In een wit gebied hebben adressen geen aansluiting op een NGA, conform de definitie van de Europese Commissie.

Op deze interactieve geografische kaart kunt u op postcode en huisnummer bekijken of een verblijfslocatie de beschikking heeft over nul, één of twee NGA-infrastructuren.

Disclaimer: In een enkel geval kan het zijn dat een als wit aangemerkt adres toch grijs blijkt te zijn of andersom.

Kaart downloaden

De kaart van de beschikbaarheid van breedband internet is ook te downloaden voor eigen gebruik (in GIS-formaat). Ga hiervoor naar de kaart. Downloaden kan per kaartlaag onder het informatie-icoon ⓘ .