Snel internet in Drenthe


We kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel internet: bedrijven, recreatieondernemers, scholen en inwoners zijn gebaat bij een goede digitale infrastructuur. In Drenthe was, vooral op het platteland, op heel wat adressen geen snel internet beschikbaar. Daarom heeft de provincie er, samen met vrijwilligers, lokale bewonersinitiatieven, gemeenten en marktpartijen, voor gezorgd dat in die gebieden voor nagenoeg iedereen het gebruik van snel internet mogelijk is.

Provinciale lening voor aanleg

De provincie Drenthe heeft lokale initiatieven de mogelijkheid geboden om een provinciale lening aan te vragen voor de aanleg van snel internet.

Bewonersinitiatieven

Dankzij lokale bewonersinitiatieven en tal van vrijwilligers is het gelukt om in die gebieden waar het nog niet beschikbaar was, snel internet aan te leggen. Bij meerdere initiatieven is (of wordt) de aanleg gerealiseerd door een marktpartij of is het initiatief inmiddels door een marktpartij overgenomen.