Snel internet in Drenthe: Samen maken we het waar!


We kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel internet: bedrijven, recreatieondernemers, scholen en inwoners zijn gebaat bij een goede digitale infrastructuur. Daarom wil de provincie dat voor iedereen in Drenthe het gebruik van snel internet mogelijk is. De provincie Drenthe helpt lokale initiatieven in gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. Dit worden ook wel de ‘witte gebieden’ genoemd. Dit gebeurt onder meer met een provinciale lening voor de aanleg van breedband.

De provincie Drenthe trekt daarbij samen op met de Drentse gemeenten: Alles voor een snel digitaal bereikbaar Drenthe!

Provinciale lening voor aanleg

De provincie Drenthe heeft initiatieven in de 'witte gebieden' de mogelijkheid geboden een provinciale lening aan te vragen voor de aanleg van breedband. De lening voor witte gebieden werd verstrekt tegen een gunstige rente. Om voor deze lening in aanmerking te komen, moest eerst een marktconsultatie zijn gehouden waarmee vastgesteld werd dat ‘wit’ ook echt ‘wit’ is. Daarnaast moest een businesscase opgesteld zijn of het project financieel uit kan en een organisatieplan voor aanleg, beheer en onderhoud worden aangeleverd.

Nieuws over snel internet in Drenthe

Bewonersinitiatieven

In Drenthe zijn 12 bewonersinitiatieven die zorgen voor snel internet in Drenthe, daar waar dit nog niet beschikbaar is. Wilt u weten of dit ook in de buurt gebeurt? Hier vindt u alle contactgegevens van de bewonersinitiatieven.