Ontheffing: grondwaterbescherming, stiltegebied en vaarverbod


Op deze pagina vindt u het formulier voor de aanvraag van een ontheffing voor activiteiten in het grondwaterbeschermingsgebied en stiltegebied. Verder kan het formulier gebruikt worden voor een ontheffing van het vaarverbod Drentsche Aa.

Voorwaarden

Een ieder die voornemens is activiteiten uit te voeren in een gevoelig en/of beschermd gebied moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Voor de benodigde gegevens verwijzen wij naar het aanvraagformulier.

Aanvraag

Na een vooroverleg dient een aanvraag binnen drie maanden te worden ingediend, anders zullen de gemaakte afspraken uit het vooroverleg komen te vervallen. Lukt het niet om binnen de gestelde termijn een aanvraag in te dienen, maar bent u dit wel van plan? Neem dan op met het ons Klant Contact Centrum.

Wij streven om binnen 8 weken op uw aanvraag te beslissen.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen