Werkatelier Nieuwe waarden voor het Oude Veen


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Proefbedrijf Valthermond, Noorderdiep 211 Valthermond
Omschrijving

Veenoxidatie en de daarmee gepaard gaande bodemdaling wordt een steeds groter probleem. Het leidt tot verzakkingen van wegen en huizen, heeft gevolgen voor de waterhuishouding en draagt bij aan uitstoot van CO2. Waterschap Hunze en Aa’s heeft de problematiek voor zijn werkgebied in kaart gebracht en werkt aan een aanpak en oplossingen. In aantal provincies waaronder Friesland en Noord Holland zijn initiatieven genomen om de afbraak van het veen tegen te gaan. Het Klimaatakkoord voorziet de komende tijd in een intensivering van deze benadering, door middel van een gebiedsgerichte aanpak. Voor deze opgave zijn middelen beschikbaar gesteld waarbij ook gekeken wordt naar koppelingen met andere opgaven zoals biodiversiteit en de stikstofproblematiek.

In o.a. Friesland en Utrecht werken de Natuur en Milieufederaties aan het concept Valuta voor Veen. Het tegengaan van Veenoxidatie en opslag van CO2 in de bodem vertegenwoordigd tegenwoordig ook economische waarde. Inzet is om deze ten goede te laten komen aan de gebiedsontwikkeling. Kunnen we dit ook een plek geven in het Panorama Drenthe? Op het proefbedrijf in Valthermond -midden in het Veen- nemen we u mee in de actuele stand van zaken en brengen we samen met deelnemers de toekomst kansen in kaart.

Aanmelden
Meer informatie

Zie ook: Panorama Drenthe: Oefenen met de toekomst

Organisatie: NMF Drenthe m.m.v. Fien Heeringa (lid dagelijks bestuur waterschap Hunze en Aa’s), Hans vd Werf (deelnemer landelijke Klimaattafel/Veenweide en directeur Friese Milieufederatie, Uko Vegter (Stichting Het Drentse Landschap en Christian Fritz (Universiteit Nijmegen)