Omgevingsvisie Drenthe 2018


Op 3 oktober 2018 zijn door Provinciale Staten de Omgevingsvisie Drenthe 2018 en de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 vastgesteld. Met de vaststelling is het proces van de revisie van de omgevingsvisie afgerond. Tijdens dit proces zijn stakeholders en andere belangenvertegenwoordigers gericht betrokken en geraadpleegd, om tot de uiteindelijke visie en verordening te kunnen komen. Zo is de Omgevingsvisie ‘op Reis’ geweest. De opbrengst hiervan is verwerkt in het Koersdocument. Hiermee is de ontwerp-visie tot stand gekomen, die tijdens de ter inzage ‘op tournee’ is geweest langs alle gemeentehuizen in Drenthe. Na de beantwoording van zienswijzen heeft Provinciale Staten de uiteindelijke visie en verordening vastgesteld.

Kaart-Omgevingsvisie

Leeswijzer Omgevingsvisie Drenthe 2018

Deze leeswijzer neemt u mee in de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Het geeft aan welke onderwerpen in de omgevingsvisie aan bod komen en hoe u ze in context kunt plaatsen. Op diverse plaatsen in deze leeswijzer vindt u een link, waarmee u rechtstreeks uitkomt bij de inhoudelijke teksten van de omgevingsvisie.

Planning Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018

21 februari 2018: behandeling van de ontwerp-Revisie van de Omgevingsvisie Drenthe 2018 in de Statencommissie Omgevingsbeleid.

28 maart 2018: behandeling van ontwerp-Revisie in vergadering Provinciale Staten (PS)

5 april tot en met 16 mei 2018: terinzagelegging (bij vaststelling door PS op 28 maart). Inwoners, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en andere stakeholders krijgen de mogelijkheid om een reactie te geven.

18 september 2018: behandeling van de Omgevingsvisie Drenthe 2018, Omgevingsverordening Drenthe 2018 met de Nota's van Antwoord en Milieueffectrapport in de Statencommissie Omgevingsbeleid.

3 oktober 2018: beoogde definitieve vaststelling van de  Omgevingsvisie Drenthe 2018, Omgevingsverordening Drenthe 2018 met de Nota's van Antwoord en Milieueffectrapport door PS.

Ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 (terinzage van 5 april tot en met 16 mei 2018)

Meer ruimte geven aan gemeenten, de regie laag houden en zoeken naar combinaties van ruimtegebruik. Dat is de essentie van de ontwerp-Revisie van de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Dit ontwerp en bijbehorende stukken hebben terinzage gelegen van 5 april tot en met 16 mei 2018.

De ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 staat in een digitale kaart (plan-viewer).

U vindt hieronder de link naar de plan-viewer, waar u zowel per thema afzonderlijk als combinaties van thema’s, de kaarten en teksten kunt laden en inzien.

Van reisverslag naar ontwerpvisie

Vaart Assen_DSC4063 (klein+bijgesneden)

In de zomer van 2017 is het koersdocument vastgesteld. Het najaar van 2017 staat in het teken van de ontwerpvisie. Het koersdocument heeft hiervoor de richting bepaald. Stakeholders en reisgenoten uit fase 1 benaderen we gericht met de vraag op het tussenproduct te reageren.

Omgevingsvisie op reis

Dwingelderveld

In het voorjaar van 2017 is de reis van de revisie omgevingsvisie gestart. Met verschillende stakeholders als reisgenoten zijn we drie weken op pad geweest in en door Drenthe. Het motto was ‘Samen werken aan een robuust, rijk en toekomstgericht Drenthe’. Onze eerste reis bracht ons naar Proefboerderij Valthermond, waarna we in de tweede week neerstreken in de RLS1957 in Eelde. De laatste reis ging naar RCN De Noordster in Dwingeloo. Samen met het reisgezelschap hebben we de basis gelegd voor het koersdocument.

De 'reisdagboeken' van deze bijeenkomsten vindt u in de bibliotheek hiernaast.