Kennisgeving verkoop grond Hoogeveen


Gedeputeerde Staten zijn voornemens om grond met een ‘groen’ bestemming te verkopen als uitbreiding van de tuin van de enige aangrenzende particuliere kavel gelegen te 7908 AC Hoogeveen, Zuidwoldigerweg 45. De betreffende grond is niet gelegen aan de openbare weg. Eventuele bedenkingen en/of bezwaren kunnen binnen vier weken worden ingediend via post@drenthe.nl.

Gepubliceerd op 3 mei 2022.