Subsidie voor renovatie Waterschapshuis Coevorden


De provincie Drenthe geeft een incidentele subsidie van € 75.000,-- voor de duurzame renovatie van het voormalige Waterschapshuis ‘t Suydeveldt’ in Coevorden. In het voormalige waterschapshuis, dat sinds 2010 leegstaat, worden op een unieke duurzame manier vijf luxe appartementen gerealiseerd. Daarmee draagt de renovatie ook bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het centrum van Coevorden.

Voor de renovatie wordt het totale gebouw ‘ingepakt’ met een isolerende schil volgens de EnerPHit-norm voor passief bouwen. De nieuwe appartementen kennen hierdoor naar verwachting een zeer laag energieverbruik. Passief bouwen wordt vaker toegepast voor nieuwbouwprojecten en kleinschalige verbouwingen. Dat het nu wordt gebruikt bij een grote verbouwing, zoals de herbestemming van het voormalige kantoorgebouw, is uniek.
Gedeputeerde Henk Brink: “Deze wijze van verbouw is een voorbeeld en inspiratie voor andere soortgelijke projecten. Bovendien leidt deze verbouwmethode tot een kleinere afvalstroom waarmee het bijdraagt aan onze circulaire bouwdoelstellingen en het zorgt voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Het pand ligt in een historisch waardevol deel van de binnenstad van Coevorden dat zowel inwoners, de gemeente als de provincie koesteren.”

Circulair bouwen

Het project kent een experimenteel karakter met potentie. Bijkomend voordeel van deze duurzame bouwmethode is dat sloopwerkzaamheden tot een minimum worden gereduceerd en bestaande elementen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Het project is daarmee een voorbeeld voor andere renovaties waarbij duurzaam bouwen kan worden gecombineerd met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.