Kromme Elleboog vergroot leefbaarheid Meppel


Gedeputeerde Staten willen een subsidie van € 250.000 toekennen voor het project Gebiedsontwikkeling Kromme Elleboog in Meppel. Het college stelt aan Provinciale Staten voor deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Met de gebiedsontwikkeling aan de Kromme Elleboog in Meppel wordt één van de langstlopende trajecten binnen de gemeente Meppel eindelijk aangepakt. Er komen 52 appartementen, een inpandige parkeergarage voor 180 auto’s en het openbaar gebied van de Kromme Elleboog wordt heringericht. Dankzij de ontwikkeling krijgt de Groenmarkt een nieuwe kwaliteitsimpuls: het plein zal als een volwaardig verblijfsgebied worden ingericht. Inmiddels is er gestart met de bouw van het appartementencomplex. De herinrichting van het openbaar gebied staat voor later dit jaar gepland.

Door in het gebied de Kromme Elleboog te investeren wordt een langlopende vastgoedontwikkeling eindelijk gerealiseerd en de ruimtelijke kwaliteit van dit deel van de binnenstad van Meppel van een impuls voorzien, aldus gedeputeerde Henk Brink

Aantrekkelijk, autoluw woon- en winkelgebied

Met de komst van het appartementencomplex wordt er voorzien in de woonbehoefte in de binnenstad, waardoor deze aantrekkelijk blijft. Ook de komst van winkels, horeca en groen aan de Kromme Elleboog en Groenmarkt draagt hieraan bij. Bewoners en bezoekers kunnen de auto parkeren in de nieuwe, ondergrondse parkeergarage, waardoor het gebied autoluw wordt.

Duurzame herstructurering verbetert ruimtelijke kwaliteit

De subsidie komt voort uit de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Deze regeling is onder meer bedoeld om gestagneerde gebiedsontwikkelingen in de bebouwde kom vlot te trekken. Daarmee wordt die verpaupering tegengegaan en de ruimtelijke kwaliteit verbeterd, waardoor de leefbaarheid wordt vergroot.

Het complex aan de Kromme Elleboog wordt het eerste grote gasloze appartementengebouw in Meppel. De realisatie van het project wordt duurzaam uitgevoerd. In het ontwerp zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen verwerkt, zoals hoge isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. De CO2-uitstoot wordt tijdens de bouw geminimaliseerd.