College GS bezoekt ‘binnensteden’ zeven grootste kernen in Drenthe


Op woensdag 16 januari bracht het college van gedeputeerde staten een bezoek aan de ‘binnensteden’ van de zeven grootste kernen in Drenthe. De zogeheten binnenstadstour startte met een ontbijt in Beilen en eindigde met een film in de nieuwe bioscoop en diner in een nog te openen restaurant in de oude V&D in Meppel. Daartussen werden Roden, Assen, Emmen, Coevorden en Hoogeveen bezocht.

binnenstadstour college GSbinnenstadstour college GS

Het college wachtte in elke ‘binnenstad’ een warm welkom, passend bij de kern. Zo werden ze in Assen ontvangen in Arendstate, een woonzorgvorm in een voormalig winkelpand en in Coevorden in theater Incluis in de oude kluis van de voormalige ING Bank. In Roden kreeg het college een toelichting op het onlangs opgestelde Uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling. GS is voornemens om voor deze plannen de laatste bijdrage uit het Binnenstadfonds toe te kennen. Gedeputeerde Cees Bijl bekrachtigde dit voornemen met een handdruk aan wethouder Henk Kosters van Noordenveld.

Focus op de binnenstad

In alle kernen is de focus gericht op de binnenstad en leidt de impuls uit het Binnenstadsfonds tot bereidheid om te investeren bij zowel gemeenten, winkeliers als vastgoedondernemers. Er zijn goede plannen opgesteld in samenspraak met ondernemers en inwoners. Die plannen zijn in sommige gemeenten al in uitvoering. Bijvoorbeeld in Emmen waar de eerste verplaatsingen van winkels op gang komt en in Meppel waar de Kruisstraat opnieuw is ingericht en de komst van een bioscoop in het oude V&D pand een enorme spinn off oplevert.

binnenstadstour college GS

Goede en mooie ontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen die tijd vragen, zo werd het college duidelijk. Verplaatsingen van winkels, het omvormen van winkels naar woningen en vernieuwingen vragen om gesprekken met veel partijen, tijd, energie en aandacht. Het zal dan ook nog wel even duren voordat alle ‘binnensteden’ zijn vernieuwd, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet!