Steun van Rijk voor ontwikkeling duurzame, natuurinclusieve landbouw in Noord Nederland


Groen licht voor Noordelijke Regiodeal

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft tien miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de ontwikkeling van duurzame, natuurinclusieve landbouw in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De drie provincies hebben hiervoor eerder dit jaar samen met kennisinstellingen, natuur- en landbouworganisaties een zogenaamde Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw ingediend. In een programma, dat gefinancierd wordt met de regiodeal, zetten de provincies samen met landbouw- en natuurorganisaties activiteiten in die bijdragen aan een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2030. Dit programma start begin volgend jaar.

Foto: Op 16 juli 2018 werd het voorstel voor de regiodeal gezamenlijk gepresenteerd. Fotograaf: Jeroen Horsthuis.

Foto: Op 16 juli 2018 werd het voorstel voor de regiodeal gezamenlijk gepresenteerd. Fotograaf: Jeroen Horsthuis.

Flinke impuls

De drie noordelijke provincies zijn zeer verheugd over het besluit van minister Schouten. "Deze toezegging is van groot belang voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland. We zijn in onze regio al voortvarend bezig met dit onderwerp, maar hiermee geven we een flinke impuls aan de verduurzaming van de sector, met positieve effecten voor biodiversiteit en landschap, maar ook met een goede boterham voor de boer. Daarnaast kunnen en willen we ook (inter)nationaal een voorbeeld zijn voor andere gebieden", aldus gedeputeerde Henk Staghouwer namens de samenwerkende partijen.

Gebieds- en praktijkgerichte aanpak centraal

Bij de uitvoering van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw staat een gebieds- en praktijkgerichte aanpak centraal. In verschillende deelgebieden kijken de provincies met de betrokken partijen naar wat wenselijk en haalbaar is en wie dat kan uitvoeren. Door in verschillende gebieden aan de slag te gaan, worden diverse activiteiten ontwikkeld voor en door akkerbouwers en melkveehouders in grootschalige en kleinschalige landschappen. Dit betekent dat er onder andere experimenten worden uitgevoerd, financieringsinstrumenten worden ontwikkeld, demonstraties worden gehouden en kennis op diverse manieren wordt verspreid.

Zo stimuleert de provincie Fryslân met het ‘Living Lab Natuurinclusieve Landbouw’ initiatieven die gericht zijn op het samenvoegen van natuur- en landbouwdoelen. Hierbij nemen boeren natuurdoelen op in hun bedrijfsvoering waardoor ze biodiversiteit versterken. In Drenthe kunnen melkveehouders een duurzaamheidsplan laten maken. Als zij concrete maatregelen uitvoeren, ontvangen de ondernemers financiële ondersteuning. Op deze manier wordt de verduurzaming van de landbouw versneld. In de provincie Groningen is het de bedoeling te experimenteren met bijvoorbeeld andere vormen van bodembewerking of het gebruik van groenbemesters. Daarmee worden de effecten inzichtelijk gemaakt op de natuur en biodiversiteit en op de economische kant van deze maatregelen. De experimenten worden in het veld gedemonstreerd, zodat ook zichtbaar is hoe deze maatregelen werken en wat ze opleveren.

Gezond, levensvatbaar en rendabel

Noord-Nederland maakt zich sterk voor een duurzaam, natuurinclusief platteland: een economisch sterke landbouw die in evenwicht is met haar omgeving. Dit wordt gedaan vanuit het besef dat structurele verandering noodzakelijk is om de sector in de toekomst gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te houden. De grootste opgave daarbij is om een goede balans tussen landbouw, natuur en landschap te vinden. De agrarische sector, natuursector, kennisinstellingen en overheden in het Noorden bundelen met deze Regiodeal de krachten om als voorbeeld te dienen - en koploper te zijn - voor toekomstige (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.