Breedbandleningen tot en met 31-12-18 aan te vragen


De provincie Drenthe werkt samen met breedbandinitiatieven en gemeenten aan snel internet voor iedereen in Drenthe. Dit gebeurt onder meer met provinciale leningen. In Drenthe zijn 12 clusters van breedbandinitiatieven actief. Op dit moment zijn zes daarvan (gedeeltelijk) klaar met de aanleg. Drie initiatieven willen de aanleg door een marktpartij laten realiseren en de andere drie zijn bezig met het financieringsvraagstuk. Vervolgens kunnen zij zich daarna voorbereiden op de daadwerkelijke aanleg van breedband. Dit betekent dat het realiseren van het einddoel (Drenthe in 2019 voorzien van snel internet) in zicht komt, mede dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers. De provincie heeft in overleg besloten dat initiatieven die nog gebruik willen maken van een provinciale breedbandlening tot eind 2018 hiervoor een aanvraag kunnen indienen.

Aanvraag lening tot en met 31 december 2018

Initiatieven kunnen tot en met 31 december 2018 een provinciale breedbandlening aanvragen. Dit kan een volledige aanvraag zijn, maar ook een voorlopige (pro forma) aanvraag. Initiatieven die een pro forma aanvraag indienen, moeten vóór 1 juli 2019 de definitieve aanvraag bij de provincie aanleveren om in aanmerking te kunnen komen voor een lening. Het Breedbandplatform VerbindDrenthe kan bij de aanvraag ondersteunen.

Hard op weg naar een goed digitaal bereikbaar Drenthe

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): ”In Drenthe gebeurt echt iets unieks. Inwoners van Drenthe hebben, door zich te verenigen in breedbandinitiatieven, de handschoen opgepakt. Gezamenlijk zijn wij hard op weg naar een goed digitaal bereikbaar Drenthe. Wij hebben als college ontzettend veel waardering voor alle inzet van vrijwilligers. Alle initiatieven hebben flinke stappen gezet. Op veel plekken liggen de kabels al in de grond of zijn vergevorderde plannen om dit op korte termijn te gaan doen. Dit jaar is cruciaal: willen we in 2019 overal in Drenthe snel internet hebben, dan moet het nu gebeuren!”.

Meer informatie

Meer informatie over snel internet in Drenthe en het (pro forma) aanvraagformulier voor een lening is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/breedband en www.verbinddrenthe.nl.