Natuurbeheerplan 2019 en NNN-kaart 2018


Door Drentse natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden, ontstaat een sterk Natuurnetwerk.Dat is belangrijk voor de planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen voelen zich gelukkiger en zijn gezonder met natuur om zich heen. Meer natuur schept ook kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.Het Natuurnetwerk is nog niet helemaal af. Als de natuurgebieden en verbindingen klaar zijn, is het Natuurnetwerk zo’n 73.000 hectare groot; ongeveer een kwart van onze provincie.

Afronding Natuurnetwerk

Natuurorganisaties, provincie, waterschappen, landbouwsector en andere organisaties werken samen om het Natuurnetwerk af te ronden. De ontbrekende stukken zijn nu nog vaak in gebruik bij de landbouw. Het streven is om deze gebieden vóór 2027 om te vormen tot natuur.

In het ontwerp Natuurbeheerplan 2019 en de ontwerp NNN-kaart 2018 (Natuurnetwerk Nederland) is ons voorstel uitgewerkt voor de laatste hectares die nog aan het Natuurnetwerk moeten worden toegevoegd. Met elkaar hebben we verkend waar de kansen liggen om natuur, watersystemen en landbouw zo robuust mogelijk te maken. Zie ook natuurbeheer en natuurnetwerk voor meer informatie en de betreffende documenten.

Informatieavonden

Van 1 februari tot en met 14 maart 2018 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage en kan hierop gereageerd worden. Voor belangstellenden houdt de provincie Drenthe twee informatieavonden. Deze vinden plaats op 6 februari in zalencentrum Onder de Linden in Vries en op 22 februari in zalencentrum Meursinge in Westerbork. De avonden beginnen om 19.30 uur.

Meer informatie

Download de factsheet (pdf, 440 kB) over Natuurnetwerk Drenthe voor meer informatie. Kijk op de pagina ter inzagelegging voor meer informatie over de inzageprocedure.