Gebiedsontwikkeling Hunze


Het oerstroomdal van de Hunze wordt één van de grootste waterbergingsgebieden van Nederland. De Hunze is een kronkelende beek met voedselrijke moerassen, broekbos en hooilanden. In 2027 is het beekdal van de Hunze duurzaam ingericht voor de natuur en voldoet het aan de waterdoelstellingen. De landbouw kan weer jaren vooruit. Lokale bewoners en toeristen kunnen te voet, per fiets of per kano genieten van een fraai landschap. In opdracht van provincie Drenthe werkt Prolander bij de uitvoering van het project samen met Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Het Drentse Landschap, Drents Particulier Grondbezit, LTO-Noord en de gemeentes Tynaarlo, Borger-Odoorn en AA en Hunze. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan waterdoelstellingen, landbouwstructuurverbetering en recreatiemogelijkheden.

MJJ-Vlotten-18

Projectomschrijving

Beekherstel, natuurontwikkeling, verbetering waterkwaliteit, waterretentie in drie deelgebieden van Gebiedsontwikkeling Hunze.

Investering

€ 21,2 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen Icoongeld en € 12,7 miljoen bijdragen van derden.

Partners

Provincie Drenthe, Het Drentse Landschap, waterschap Hunze en Aa’s, gemeenten en LTO

Omvang deelprojecten

Bonnerklap 150 ha,

Tusschenwater 245 ha,

De Branden 240 ha

Beheer

Het Drentse Landschap, particulieren