Procesgeld


Behalve subsidie voor projecten geeft het bestuur ook subsidie voor processen. Het gaat dan vooral om vraagstukken in een gebied, die nadere uitwerking vraagt en ‘procesondersteuning’ nodig heeft om tot resultaat en/of uitvoering te komen.

Het onderwerp moet  een directe relatie hebben met de doelstelling van LEADER. Het bestuur bespreekt het vraagstuk en zal bij een positief oordeel opdracht geven aan een organisatie of persoon, die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Welkom in heerlyckheid Ruinen

Een vitaal dorp welke zich wil richten op het versterken van het ‘merk’ Ruinen. Op dit moment ontbreekt het in Ruinen aan een duidelijk onderscheidend verhaal van het dorp waarmee het zichtbaar en herkenbaar is in de Drentse markt. Het doel van het project ‘Welkom in Ruinen’ is gericht op het organiseren van een verhaal in co-creatie. Concrete resultaten zijn het organiseren van een gastvrije ontvangst, uitwerking van de huisstijl en de aanzet naar 2 gastvrijheidsprojecten.

Meer over de behaalde resultaten:

Beleef de ruimte in Dwingeloo

Het ervaren van ‘duisternis en sterren’ zijn waarden die opgenomen zijn in de regiopromotie van Dwingeloo en omgeving.  Doel van dit project  is om  een samenwerkingsverband in het gebied te realiseren van ondernemers en organisaties (CAMRAS, Astron, Natuurmonumenten en IVN) om eigen gasten, inwoners en bezoekers van buiten Drenthe de duisternis met daarin het ervaren van de sterren (en ruimte in verschillende facetten) aan te bieden. Dit moet enerzijds leiden tot meer aandacht en omzet voor de bedrijven, maar vormt ook een eerste aanzet om Dwingeloo te  profileren als ‘Ster van het Nationale Park van Drenthe’.

Waardevol Reestdal

Het voorstel is een initiatief van Stichting Ondernemend Reestdal en heeft als doel om in samenwerking met betrokken partijen uit het gebied:

  • ambassadeurskracht te activeren
  • update van de visie ‘Samen over de Reest’
  • de Stichting Ondernemend Reestdal met nieuwe netwerkkracht ondersteunen

Meerdere verkenningen worden op deze wijze geïntegreerd en het hogere doel is om tot waardecreatie te komen voor het hele gebied en nieuwe ontwikkelingen te initiëren.

Meer over de behaalde resultaten: