Projecten


Vanaf februari 2017 zijn de eerste beschikkingen afgegeven en konden de projectindieners van start gaan.

Projecten in uitvoering

Poort naar het Nationale park Drents Friese Wold

Camping Reeënwissel in Hoogersmilde gaat zijn camping ook toegankelijk maken voor dagjesmensen. De camping grenst aan het Drents Friese Wold waar veel wandelaars en fietsers komen, die nu ook in de nieuw te realiseren horeca voorziening terecht kunnen voor een kopje koffie, een drankje en een hapje. Er wordt een educatieve ruimte ingericht samen met Staatsbosbeheer. Tevens worden er natuurlodges gebouwd en wordt er camperplaatsen aangelegd. Reeënwissel zal 46 weken open zijn, een belangrijke seizoenverlenging.

Reeenwissel-receptie---web

Nieuwbouw en functie-uitbreiding schaapskooi Ruinen

Stichting schaapskooi Ruinen gaat een nieuwe schaapskooi bouwen. Er komt een ruimte voor informatie en educatie en een uitkijktoren. Deze uitbreiding zal zeker meer  bezoekers trekken. Dorpsbelangen Ruinen en Stichting Promotie Ruinen zijn op dit moment bezig met plannen om een betere verbinding te maken met o.a. de schaapskooi, zodat al deze bezoekers ook een kijkje nemen in het prachtige dorp.

Schaapskooi

Ackerlodges Ruinerwold

In Ruinerwold gaat Roelof Dekker ackerlodges bouwen. Niet op een vakantiepark maar op zijn weiland langs een houtwal. Een nieuwe manier van recreëren op het platteland, met het zicht op de koeien die in het weiland grazen. Dit project geeft op unieke wijze invulling aan de verbinding agrarische sector en de vrijetijdseconomie. Mensen uit de stad kunnen hier het pure platteland ontdekken.

Zwem- en speelparadijs Vledder

Bosbad Vledder gaat ook bouwen. Er komt een speeltuin en een paviljoen waar koffie en thee gedronken kan worden en de mogelijkheid voor een eenvoudige lunch. Verder zal de entree een facelift krijgen. Belangrijk bij dit initiatief is dat het vooral een vrijwilligersinitiatief vanuit  het dorp Vledder is, waar veel lijnen samenkomen bij het zwembad. In samenwerking met plaatselijke verenigingen en ondernemers zal gedurende het hele jaar sportieve en recreatieve activiteiten worden georganiseerd. Een attractie voor direct omwonenden, maar vooral ook de dagrecreanten en toeristen, die in de omgeving op vakantie zijn.

Beleef de Koeienstal

In Ruinerwold gaat de ‘de Drentse Koe’ met nieuwe activiteiten starten. Er komen nieuwe groepsruimtes , een indoor klimparcours boven de koeien en een laser escape room in de voormalige mestkelder. Ook wordt een overdekt waterplein gerealiseerd om de wens naar watervertier op warme dagen te vervullen. De Drentse Koe wordt door deze uitbreiding een nóg aantrekkelijker ‘attractiepark’ voor de regio. Dit zal meer bezoekers trekken vooral vanwege de nieuwe activiteiten en de nieuwe mogelijkheden ook voor groepen en families. Dit project zal ook bijdragen in meer werkgelegenheid. Vooral in vakantieperiodes en weekends zal het ook als ‘slechtweervoorziening’ interessant zijn voor de recreanten in Drenthe.

Gezondheidspark Nolderwoud

Het Nolderwoud in Zuidwolde gaat een groepsaccommodatie realiseren. Dit om groepen de mogelijkheid te bieden van een meerdaagse kuurbehandeling. Tevens komt er een trimbaan met buitenfitnessfaciliteiten.

Klimavontuur Meppel

Bad Hesselingen van Stichting Zwembad Meppel heeft een regiofunctie. Met een nieuw activiteitenaanbod in de vorm van een klimpark en het integreren van de bestaande midgetgolfbaan Meppel realiseren zij een nieuw concept op de sportieve bewegingsmarkt.

Klimavontuur

Denken, durven en doen in de vrije Koloniën van Weldadigheid (tell it)

De Stichting Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord wil meer bezoekers trekken naar Zuidwest-Drenthe. Ze zetten daarvoor het gedachtegoed van Johannes van den Bosch als oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid in en vertalen dat naar het heden en de toekomst. Zij gaan dit doen met een tijdelijke tentoonstelling over Koning Willem I in het museum De Koloniehof, een marketingcommunicatiecampagne, wandelroutes en het realiseren van kunst in het landschap van de kolonie.

Kolonien-van-weldadigheid

Boomhutten XXL

In dit project worden vijf unieke boomhutten ontwikkeld en geëxploiteerd door verschillende campings. Voor de gasten is het mogelijk om door het gevarieerde landschap van Zuidwest-Drenthe van hut naar hut te trekken. Het bouwen van de boomhutten wordt in een wedstrijdsetting uitgevoerd, waarna een jury bepaalt wat de mooiste, beste en meest duurzame boomhut is.

Boomhut

Sterren op de Olde Bargen

Door de kernwaarde duisternis centraal te stellen voor het realiseren van ‘sterrenwoningen’ wordt een onderscheidende vorm van verblijfsrecreatie gerealiseerd. Dit leidt tot een kwaliteitsimpuls voor camping de Olde Bargen. Het doel is een om meer toeristen te trekken naar een camping waar duisternis is te ervaren.

Dit kan door gebruik te maken van de drie sterrenwoningen. Vanuit de jacuzzi kan de sterrenhemel bekeken worden. Ook kan met telescopen naar de sterren gekeken worden. Tevens worden arrangementen ontwikkeld die in het teken staan van duisternis.

Buiten sporten en bewegen in Zuidwest Drenthe (tell it)

In dit project wordt het sportieve aanbod voor toeristen, recreanten en inwoners in Zuidwest Drenthe uitgebreid en verder geoptimaliseerd. Tevens biedt het een kapstok voor stakeholders in het gebied die makkelijk aan kunnen haken. Doel is om door het creëren van enkele bijzondere voorzieningen en activiteiten en door het geven van meer bekendheid aan deze evenementen en voorzieningen meer mensen te inspireren om naar Zuidwest Drenthe te komen, aan activiteiten deel te nemen en / of te verblijven.


Procesgeld

Behalve subsidie voor projecten geeft het bestuur ook subsidie voor processen. Het gaat dan vooral om vraagstukken in een gebied, die nadere uitwerking vraagt en ‘procesondersteuning’ nodig heeft om tot resultaat en/of uitvoering te komen.

Het onderwerp moet een directe relatie hebben met de doelstelling van LEADER. Het bestuur bespreekt het vraagstuk en zal bij een positief oordeel opdracht geven aan een organisatie of persoon, die verantwoordelijk is voor de uitvoering.