Vier de zomer in een LEADER gebied!


Er zijn in Nederland 20 LEADER gebieden. In elk gebied zijn over de jaren prachtige projecten gerealiseerd. Een groot deel daarvan is te boeken en te bezoeken (accommodaties, restaurants, musea, boerderijen, winkels, enz.).

Nu de Corona maatregelen weer versoepeld zijn, willen we alle mensen met een LEADER hart uitnodigen om deze zomer zoveel mogelijk van deze projecten te bezoeken. Dat kan uiteraard in je eigen gebied, maar nog leuker is het om een van de andere LEADER gebieden te bezoeken. Het spreekt voor zich dat we op deze manier ook onze mooie LEADER projecten een steuntje in de rug kunnen geven in deze zware tijden.

In het bijgevoegde overzicht staan per deelnemend LEADER gebied alle projecten vermeld die te boeken en te bezoeken zijn met basisinformatie over wat ze aanbieden en een link naar een site voor meer informatie.

De uitdaging!

Maak bij elk LEADER project dat je deze zomer bezoekt een of meer foto’s. Post deze foto’s (uiteraard nadat je eerst toestemming hebt gevraagd aan de projecteigenaar) op de Facebookpagina ‘Follow the LEADER’ met een kort verhaaltje over je ervaringen.