Visie Leader


Doelstelling

Leader heeft als doelstelling: ‘Het versterken van de economie en daarmee ook de leefbaarheid op het platteland’. In Zuidwest-Drenthe ligt daarbij de focus op de vrijetijdseconomie.

Bij bovenstaande doelstelling horen de volgende subdoelstellingen:

 • bevorderen van de relatie stad-platteland;
 • bevorderen van de samenwerking tussen verschillende sectoren;
 • versterken van de lokale economie;
 • behouden en creëren van werkgelegenheid;
 • verbeteren van het voorzieningenniveau, waar het initiatieven betreft, waar ook bezoekers van Drenthe belang bij hebben.

Innovatieve plannen

Om haar doelstelling te realiseren is Leader op zoek naar innovatieve, toekomstgerichte en onderscheidende plannen. Plannen waarin bewoners en ondernemers samenwerken en de krachten bundelen. Bijvoorbeeld initiatiefnemers uit steden en dorpen die samen een nieuw plan ontwikkelen. Of ondernemers uit de agrarische sector en de horeca die een samenwerkingsverband aangaan. Andere samenwerkingsverbanden, die plannen hebben om de lokale economie en daarmee de leefbaarheid te stimuleren.

Welke resultaten?

Een doelstelling gaat samen met resultaatafspraken die je maakt: wat wil je op z’n minst gerealiseerd hebben aan het eind van de subsidieperiode? Het bestuur van Leader Zuidwest-Drenthe heeft de volgende resultaten voor ogen:

 • tenminste 20 (advies)trajecten om tot goede plannen te komen en kennis te delen (kennisontwikkeling);
 • tenminste 20 investeringen in een kwaliteitsimpuls van dag-/verblijfsrecreatie;
 • 8 nieuwe initiatieven voor een uitgebreid en afwisselend aanbod aan activiteiten en evenementen;
 • een gezamenlijk project van stakeholders voor marketing en promotie van Zuidwest-Drenthe. Belangrijk hierbij is een duidelijke structuur, goede samenwerking en bundeling van beschikbare middelen;
 • 5 projecten ter versterking van de samenwerking en kennisuitwisseling;
 • 5 initiatieven ten behoeve van productontwikkeling;
 • 5 initiatieven ten behoeve van digitale infrastructuur, zowel qua vindbaarheid van het toeristisch-recreatieve aanbod als daadwerkelijk bereik in het gebied;
 • 3 nieuwe diensten/innovaties;
 • 3 arrangementen/cross overs.