Thema ‘Tell it’


Promotie en marketing

Onder het thema ‘Tell it’ vallen plannen die zich richten op de promotie en marketing van de vrijetijdssector. Daarbij kan het gaan om producten, arrangementen, activiteiten, enzovoort.

Bij marketing willen we vooral aansluiten bij de ‘etalage van Drenthe’, zoals dat door Marketing Drenthe wordt uitgevoerd.

Bij ‘Tell it’ kunt u onder meer denken aan:

  • promotie van nieuwe, onderscheidende producten en arrangementen (liefst in coproducties);
  • gezamenlijke marketing door ondernemers;
  • kennisuitwisseling: leren van elkaar;
  • opzetten van een gezamenlijke, digitale infrastructuur.

Wilt u weten waaraan uw plan moet voldoen? Lees dan de criteria van ‘Tell it’.

Hoeveel subsidie?

Bij plannen die vallen onder ‘Tell it’ kan 75% gefinancierd worden met Leaderbijdragen. Zo’n 25% bestaat dus uit private financiering en/of cofinanciering van overheden.