Thema ‘Be good’


Kwaliteit

Onder het thema ‘Be good’ vallen plannen die zich richten op kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector. Daarbij moet u denken aan:

  • nieuwe en onderscheidende producten, accommodaties, attracties, evenementen en activiteiten;
  • kwaliteitsverbetering van bestaande producten, accommodaties, attracties, evenementen en activiteiten;
  • adviestrajecten, bijvoorbeeld om te bepalen hoe u uw product of accommodatie kwalitatief beter maakt.
  • bedrijfspromotie, wanneer deze een rol speelt bij de kwaliteitsverbetering van het bedrijf

Wilt u weten waaraan uw plan moet voldoen? Lees dan de criteria van ‘Be good’.

Hoeveel subsidie?

Een investeringsplan dat valt onder het thema ‘Be good’ kan voor circa 40% gefinancierd worden met Leadersubsidie en cofinanciering van overheden. Zo’n 60% moet dus uit private middelen worden gefinancierd. De minimale projectbegroting van een investeringsplan bedraagt € 125.000.