Hoeveel subsidie?


Beschikbaar budget

Voor 2020 is een subsidiebudget beschikbaar van 700.000 euro. Deze bestaat uit 50% Leadersubsidie en 50% cofinanciering van de overheden (gemeenten en Provincie)

Minimum en maximum

Uitgangspunt bij private investeringsprojecten is een begroting van minimaal € 125.000. Maximaal 60% van deze kosten is minimaal uw eigen bijdrage.

Voor private ondernemers geldt een maximumbedrag van 150.000 euro. Hogere bedragen worden gezien als staatssteun die concurrentievervalsing in de hand werkt.
Voor overige niet-private subsidieaanvragers geldt geen maximumbedrag.

Parapluprojecten

Heeft u een plan dat te kleinschalig is om zelf voor subsidie in aanmerking te komen? Dan kunt u samen met anderen een zogeheten parapluproject indienen. Dit is een groter project, bestaande uit meerdere kleine projecten rondom een bepaald type investering of thema (bijvoorbeeld cultuurhistorie, promotie of gezondheid).

Uitgangspunt bij dit type projecten is eveneens een projectomvang van 125.000 euro bij ‘be Good’ projecten en 62.500 euro bij ‘Tell it’ projecten.

Andere financieringsmogelijkheden

Behalve Leader zijn er tal van andere mogelijkheden om financiering voor uw plannen te krijgen, zoals fondsen, legaten, crowdfunding, enzovoort. Mocht er een specifiek gemeentelijk belang zijn, informeer dan ook bij uw eigen gemeente naar subsidiemogelijkheden.