Bestuur (LAG)


Lokale Actie Groep

Het subsidieprogramma Leader heeft een eigen bestuur: de Lokale Actie Groep (LAG). De leden van dit bestuur wonen en werken in Zuidwest-Drenthe en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Leaderprogramma.

Subsidietraject

De LAG beoordeelt of een plan Leadersubsidie krijgt en legt haar beoordeling vervolgens voor aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. De provincie neemt formeel het besluit om de subsidie wel of niet toe te kennen.

Samenstelling LAG

De LAG bestaat uit de volgende leden:

 • R. Schonewille, recreatieondernemer
 • J. Kasten, ondernemersvereniging Midden-Drenthe
 • D. Bouma, vertegenwoordiger namens gemeente Meppel
 • B. van der Tuuk, Toeristisch platform
 • J. Bijmholt, Staatsbosbeheer
 • C. Hesse, dorpsbelang en lokale economie (voorzitter van de LAG)
 • B.J. van der Belt, dorpsbelang en lokale economie
 • D. Dijkstra, Recreatieschap Drenthe
 • J. Reinholtd-Dekker gemeente Hoogeveen (namens deelnemende gemeenten)
 • L. Moes, recreatieondernemer
 • L. Hoeksema, provincie Drenthe (secretaris van de LAG)
 • V. Bootsma, provincie Drenthe (Leadercoördinator)