Wat is Leader?


Europees subsidieprogramma

Grachtenfestival_Meppel(LagereResolutie)_1

Leader is een Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland. Bewoners kunnen zelf met vernieuwende plannen komen; Leader helpt hen om deze uit te voeren. Zo heeft ook ú de kans om uw regio een impuls te geven! Het Leader-programma loopt van 2016 tot en met 31 december 2022.

Leader in Zuidwest-Drenthe

kaartje voorpagina Zuidwest Drenthe

Leader Zuidwest-Drenthe richt zich op het versterken van de economie en daarmee de leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe. De focus ligt op de vrijetijdseconomie. Jaarlijks is circa 1 miljoen euro beschikbaar. Het principe is niet ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er zijn selectiecriteria en alleen de beste projecten zullen gehonoreerd worden. Belangrijk daarbij is de verbinding tussen platteland en stad, en samenwerking met andere sectoren.

Kortom:

  • Kwalitatief goede en onderscheidende accommodaties en attracties
  • Bezoekers stimuleren om hun vrije tijd in onze regio door te brengen
  • Samen nieuwe plannen ontwikkelen om het platteland te versterken

Het versterken van de vrijetijdseconomie spitst zich toe op twee thema’s:

  1. Be good: focus op kwaliteitsverbetering
  2. Tell it: focus op promotie en marketing van Zuidwest-Drenthe

Leader Zuidwest-Drenthe loopt van 2015 tot 31 december 2022.

De focus ligt op de vrijetijdseconomie en daarnaast zijn er mogelijkheden om plannen in te dienen met andere inhouden, welke een relatie hebben met het versterken van deze vrijetijdseconomie

Welke gemeenten?

Initiatiefnemers uit de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, De Wolden en Westerveld kunnen een plan indienen.