Voor wie?


Initiatiefnemers uit Zuidwest-Drenthe

paddestoel

Leader is bedoeld voor iedereen met een vernieuwend plan om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe te versterken. Bijvoorbeeld:

  • individuele ondernemers
  • burgerinitiatieven
  • musea
  • een groep ondernemers
  • ondernemersverenigingen
  • natuurbeheerders
  • historische verenigingen
  • overheden
  • en andere rechtspersonen

Samenwerking is hierbij erg belangrijk. Bijvoorbeeld tussen initiatiefnemers uit verschillende sectoren of tussen initiatiefnemers uit verschillende gemeenten (die een relatie leggen tussen stad en platteland). En natuurlijk om samen ‘het verhaal van Drenthe’ te vertellen en te vermarkten.

Iedereen die een plan indient moet gevestigd zijn in de gemeente Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, De Wolden of Westerveld.