Planning


Planning (onder voorbehoud)

  • Januari 2021: Startbijeenkomst focusgroep Pottendijk
  • Februari 2021: 2e en 3e bijeenkomst focusgroep Pottendijk
  • 25 maart 2021: Online Informatiebijeenkomst: Presentatie schetsplan
  • Maart 2021: Verwerken binnengekomen reacties met focusgroep Pottendijk
  • April: Presentatie voorlopig ontwerp tijdens 2e informatiebijeenkomst
  • Juni 2021: Vaststellen voorlopig ontwerp door provincie Drenthe en de gemeente Emmen
  • Juni 2021: Start bestemmingsplanprocedure
  • Voorjaar 2022: Bestemmingsplan vastgesteld
  • Zomer 2022: Start bouw ongelijkvloerse aansluiting *)
  • Eind 2023: Oplevering project.

*) alleen mogelijk als alle procedures volgens planning verlopen