Project Pottendijk (N391)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren wordt de rotonde Pottendijk wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting.

Planning (onder voorbehoud)

  • Januari 2021: startbijeenkomst focusgroep Pottendijk
  • Februari 2021: 2e en 3e bijeenkomst focusgroep Pottendijk
  • 25 maart 2021: Online Informatiebijeenkomst: Presentatie schetsplan
  • Maart 2021: Verwerken binnengekomen reacties met focusgroep Pottendijk
  • April: Presentatie voorlopig ontwerp tijdens 2e informatiebijeenkomst
  • Mei 2021: Vaststellen voorlopig ontwerp door provincie Drenthe en de gemeente Emmen
  • Juni 2021: Start bestemmingsplanprocedure
  • Voorjaar 2022: Bestemmingsplan vastgesteld
  • Zomer 2022: Start bouw ongelijkvloerse aansluiting
  • Eind 2023: Oplevering project.