Project Pottendijk (N391)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren wordt de rotonde Pottendijk wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting.

Ontwerp Pottendijk

Het voorlopig ontwerp Pottendijk is vastgesteld en het bestemmingsplan is gewijzigd. Najaar 2023 wordt de Omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Emmen. De verwachting is dat het bestek met daarin de voorwaarden en eisen voor de bouw, eind 2023 gereed is, waarna aannemers zich kunnen inschrijven voor dit project. De verwachting is dat zomer 2024 de schop de grond in kan!

Benieuwd naar dit ontwerp? Bekijk dan onderstaande animatie: van rotonde naar ongelijkvloerse aansluiting.


Planning

Planning project Pottendijk.

Naslagwerk

Voor het project Pottendijk is een focusgroep ingericht met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties. Hieronder leest u de verslagen van deze focusgroep.