Ongelijkvloerse kruising Bargermeer (N391)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren wordt de Rondweg N391 omgebouwd tot een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen.

In de nieuwe situatie komt er voor Bargermeer één centrale ongelijkvloerse aansluiting. Hierbij zijn ook aanpassingen nodig van de aangrenzende wegen. Hoe dit er uit komt te zien is nog niet duidelijk. De komende tijd wordt dit in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt.

Planning

De komende twee jaar worden voor alle projecten binnen MM Bereikbaar focusgroepen gevormd en inloopbijeenkomsten georganiseerd. In deze focusgroep (max.15 personen) zitten vertegenwoordigers van de Erkende Overlegpartners, belangenorganisaties en inwoners. Dit met als doel om per project de beste oplossing te realiseren.