Folieconstructie rondweg (N391)


Ruim 50 jaar geleden is onder het verdiepte deel van de N391, tussen de aansluiting met de Hondsrugweg en de fietsbrug (Delftlanden) een waterkerende folie diep onder het asfalt aangebracht. Dit omdat de weg lager ligt dan de hoogste grondwaterstand. Deze waterkerende folie zorgt ervoor dat de weg droog blijft.

Onderzoeken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het opvangen en afvoeren van het regenwater onder het folie het grootste probleem is. Dit komt omdat de onderkant (fundering) van de weg in de periode: oktober-mei in het grondwater ligt. Dit veroorzaakt de schade aan het wegdek en oneffenheden, en niet de lekkage van het folie zoals eerder werd gedacht. Op dit moment wordt samen met marktpartijen gekeken naar mogelijke oplossingen voor dit deel van de weg. Daarbij staat het opvangen en afvoeren van het regenwater centraal.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering worden de regenbuien steeds heftiger, waardoor het regenwater niet direct kan worden afgevoerd. Dit water dient opgevangen en langzaam afgevoerd te worden naar het Oranjekanaal.