Folieconstructie rondweg (N391)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang.

Vervangen onderlaag

Ruim 50 jaar geleden is onder het verdiepte deel van de N391, tussen de aansluiting met de Hondsrugweg en de fietsbrug (Delftlanden) een waterkerende folie diep onder het asfalt aangebracht. Dit omdat de weg lager ligt dan de hoogste grondwaterstand. Deze waterkerende folie zorgt ervoor dat de weg droog blijft.

Onderzoeken

Het vervangen van de folieconstructie maakt deel uit van de herinrichting van Rondweg N391 tot stroomweg. Ten behoeve van deze herinrichting wordt voor de hele weg een geluidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van deze berekeningen worden getoetst aan de geldende normen (wet Geluidhinder en Ruimtelijke Plannen). De uitkomsten van deze onderzoeken vormen de basis voor de eventueel te treffen maatregelen.

Planning

De verwachting is dat eind 2022 gestart wordt met de werkzaamheden.