Betere doorstroming Bargermeer (N391)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren wordt de Rondweg N391 omgebouwd tot een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen.

Omgevingsproces

Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van een centrale ongelijkvloerse aansluiting bij Bargermeer zou kunnen leiden tot knelpunten bij grote drukte. Uit gesprekken met ondernemers kwam naar voren dat handhaving van de huidige situatie bij Bargermeer de sterke voorkeur heeft, in plaats van één ongelijkvloerse aansluiting.

Daarnaast zorgt het ontwerp door de sterke prijsstijgingen in de markt, de beperkte ruimte, verkeerskundige knelpunten en de vele extra aanpassingen die hiervoor nodig zijn, voor hoge kosten. Wel wordt de komende tijd gekeken naar alternatieve maatregelen voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op de bestaande kruisingen Abel Tasmanstraat en Phileas Foggstraat.

Planning

In 2023 wordt alles voorbereid, zodat in het eerste kwartaal van 2024 het werk kan worden uitbesteed. De verwachting is dat in de zomer van 2024 begonnen kan worden met het uitvoeren van de werkzaamheden.


Naslagwerk

Voor het project Bargermeer is een focusgroep ingericht met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties. Hieronder leest u de verslagen van deze focusgroep.