Wob-verzoeken


Op deze pagina kunt u beslissingen op verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) raadplegen. Ook kunt u de daaronder vallende documenten downloaden.


Over de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)

Inwoners, bedrijven en instellingen hebben op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) recht op veel informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten.

Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Zo kunt u als inwoner meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en draagt u bij aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. De provincie Drenthe geeft ook uit eigen beweging informatie over haar beleid en de uitvoering ervan. Dit gebeurt onder andere via internet, persberichten, brochures en mededelingen.