Beschermde inheemse diersoorten Flora- en faunawet, ontheffing


U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden of planten plukken. Maar dit kan nodig zijn vanwege de volksgezondheid en de openbare veiligheid. U moet dan een ontheffing aanvragen. Deze vrijstelling krijgt u alleen als er geen andere goede oplossing bestaat en de instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Verder wordt de ontheffing alleen verleend aan een faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. Soms kunnen anderen ook een ontheffing aanvragen. Hiervoor gelden voorwaarden.

Voorwaarden

U kunt ontheffing krijgen in de volgende gevallen:

De ontheffing:

  • is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid;
  • is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
  • voorkomt schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;
  • voorkomt schade aan planten en diersoorten;
  • is volgens de wet noodzakelijk.

De ontheffing kan alleen worden verleend aan een faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. Anderen komen hiervoor in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is geen faunabeheerplan nodig.
  • Tussenkomst van een faunabeheereenheid is niet nodig.
  • Het gebied valt niet onder de zorg van een faunabeheereenheid.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555