Beschermd natuurmonument en Natura 2000-gebied, vergunning


Het is verboden om zonder vergunning in een beschermd natuurgebied activiteiten uit te voeren die de kwaliteit van het gebied verminderen. Dit geldt ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied. U bent verplicht voor deze activiteiten een vergunning aan te vragen bij de provincie. Dit moet ook voor activiteiten die buiten het gebied plaatsvinden.

Contact

Als u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen (bijvoorbeeld voor bouwen), dan vraagt u de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Ook kunt u daar een vergunningscheck doen. Die geeft aan of u zich tot de provincie of het ministerie van Economische Zaken (EZ) moet richten. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Doe dan de aanvraag bij de provincie. Soms moet u bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) zijn. Controleer dit voordat u de aanvraag doet.

Termijn

Het bevoegd gezag neemt haar besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555