Over het vaststellen van subsidie


U heeft een subsidie van ons ontvangen. In de brief die u bij de verlening ontving (de subsidiebeschikking) gaven wij aan dat u ons na afloop van het project een eindverantwoording moet toesturen. U kunt daarvoor gebruik maken van dit formulier. Na ontvangst van dit formulier en de verplichte bijlage(s) stellen wij de subsidie vast. Binnen 22 weken na ontvangst van uw verzoek tot vaststelling sturen wij u de definitieve vaststelling van uw subsidie.