Impuls voor natuurbeleving in Kop van Drenthe en Bargerveen


Gedeputeerde Staten stellen €27.000,- beschikbaar om de natuurbeleving in de Kop van Drenthe en het Bargerveen een impuls te geven. In deze gebieden zijn zowel Staatsbosbeheer en recreatieve ondernemers bij de Natuurplaats Noordsche Veld en de Schaapskooi Bargerveen actief. Beide ontmoetingsplekken bieden bezoekers een culturele, sportieve of culinaire beleving in de natuur. Met de bijdrage van de provincie kan Staatsbosbeheer deze toeristisch-recreatieve plekken nog beter benutten en versterken voor verschillende doelgroepen zoals sporters, toeristen en gezinnen.

Bij Natuurplaats Noordsche Veld wordt er een trimbaanparcours met toestellen aangelegd  in samenwerking met verenigingen in Norg. Ook worden de banken, tafels en informatiepanelen van de bij fietsers en wandelaars populaire picknickplaats vernieuwd. Op de nieuwe panelen komt meer aandacht voor de archeologische geschiedenis van het Noordsche Veld.

Bij de Schaapskooi worden houten speeltoestellen geplaatst vlakbij het terras van naastgelegen restaurant Wollegras. Om bezoekers een goed beeld te geven van de verschillende natuurtypen die in het Bargerveen te vinden zijn, wordt er een kunstwerk van kunstenares Awoiska van der Molen in de omgeving van de Schaapskooi geplaatst. Dit kunstwerk werd al eerder gepresenteerd tijdens het kunstproject IntoNature en bestaat uit zes foto’s van het natuurgebied. De foto’s zijn uitgevoerd op grote glasplaten die in de natuur geplaatst kunnen worden.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘’Deze subsidies dragen bij aan de versterking van het toeristisch recreatief aanbod in de Kop Van Drenthe. Natuur, sport en beleven, cultuur en ondernemerschap komen hierin samen.”

De aanpassingen zorgen er voor dat de aantrekkelijkheid van de gebieden wordt vergroot, met extra aandacht voor natuurbeleving en kinderen in aanraking brengen met de natuur. Het project is een samenwerking tussen de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Drenthe.