Subsidies voor verduurzamen landbouw


Er is veel geld vanuit de EU beschikbaar voor landbouwers die willen verduurzamen. Dit biedt kansen voor Drentse agrariërs die in hun bedrijf willen investeren. Landbouwers die investeringen willen doen zoals het aanschaffen van machines en installaties op gebied van precisielandbouw of smart farming kunnen hiervoor subsidie aanvragen van het Europees Economisch Herstelfonds. De regelingbestaat uit de subsidies ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. De regelingen staan open tot en met 14 februari 2022.

Het Europees Economisch Herstelfonds is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. Het gaat om een eenmalige openstelling, waarbij landbouwers onder de 41 jaar extra subsidie kunnen krijgen. Er komt dit jaar dus geen aparte openstelling van de subsidie Jonge Landbouwers (JOLA), maar de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ heeft wel veel overeenkomsten.

De subsidie ‘Investeren in groen-economisch herstel’

Er zijn vijf investeringscategorieën: Precisielandbouw en Smart Farming, Digitalisering, Water (waaronder droogte en verzilting), Duurzame bedrijfsvoering en Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. De investering moet onder een van de vijf categorieën vallen. Voor deze subsidieregeling is een bedrag beschikbaar van ruim 35 miljoen euro. Agrariërs kunnen tot 60 procent van de investering terugkrijgen met deze subsidie. Voor jonge landbouwers onder de 41 jaar is dit nog aantrekkelijker: zij kunnen voor 75% van de kosten subsidie krijgen.

De subsidie ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’

Deze subsidie is bedoelt voor landbouwers die samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector. Of die in een bepaald gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van biodiversiteit. Voor deze regeling zijn vijf projectcategorieën waar subsidie voor aangevraagd kan worden.

Lees hier meer over de subsidies.