Provincie maalt om Meppeler stadsmolen


Stichting Stadskorenmolen De Vlijt in Meppel ontvangt een subsidie voor de restauratie en herbestemming van zijn molen. Daarmee komt het hart van de molen, de maalinrichting, weer terug. De provincie Drenthe geeft met de toekenning de aftrap voor een subsidieregeling die (dreigende) leegstand voorkomt en herbestemming van karakteristiek bezit wil stimuleren.

Stadsmolen weer in bedrijf

De laatste decennia raakte Stadsmolen De Vlijt in verval. De volledige maalinrichting ontbrak, waardoor er geen productie mogelijk was. Vele jaren van fondswerving door de molenaar en het stichtingsbestuur was voldoende om een deel van de maalinrichting te realiseren. Maar niet om de mosterdmolen weer in bedrijf te brengen. De gemeente Meppel wees de molen in 2020 aan als gemeentelijk monument. Hierdoor kon de stichting een provinciale subsidie aanvragen.

De toegekende subsidie bedraagt € 96.899,-. Daarmee kan de molen weer gaan draaien en zal echte Meppeler mosterd terugkomen in lokale winkels en horeca. Na de restauratie zijn bezoekers welkom in de molen om het productieproces van de mosterd van dichtbij te bekijken.