Provincie investeert in directe omgeving dorpshuis Annen


Subsidie 100.000 euro voor ontmoetingsplek

Gedeputeerde Staten dragen op verzoek van de gemeente Aa en Hunze 100.000 euro bij aan de verbetering van de directe omgeving van het dorpshuis, de sporthal, de sportvelden en de school in Annen. Bewoners en verenigingen in het dorp hebben samen het plan gemaakt om deze centrale plek in het dorp aan te pakken. Met de herinrichting ontstaat een ontmoetingsplek met extra ruimte voor bewegen. Om de verkeersveiligheid en de aantrekkelijkheid van het gebied te verbeteren, wordt het autoluw gemaakt. De werkzaamheden zijn in september 2019 afgerond.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA):

Het is mooi om te zien dat de bewoners van Annen zelf deze plannen voor hun leefomgeving hebben ontwikkeld én ook zelf meehelpen om het te realiseren. Dit wordt een échte verbetering van en voor het dorp.

De provinciale bijdrage komt uit Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe, dat onderdeel is van het programma Krimp en Leefbaarheid. Daarin is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving één van de speerpunten.

Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze is blij met deze provinciale bijdrage:

Een mooie beloning voor de inzet van de bewoners. Nu kan de opknapbeurt om Annen mooier en veiliger te maken van start. Al met al een aanwinst voor het dorp.