Drenthe investeert in innovatie-en kennisontwikkeling van landbouwondernemers


De provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling stellen samen een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor kennisontwikkeling van landbouwers. Met de subsidie ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe 2018’ kunnen organisaties opleidingen en trainingen met thema’s als natuurinclusieve landbouw, het verduurzamen van de melkveesector, kringlooplandbouw en precisielandbouw voordelig aanbieden aan geïnteresseerde landbouwers.

De provincie vindt het belangrijk dat landbouwers blijven investeren in het opdoen van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van innovatie en verduurzamen van de landbouwsector. Het gaat dan bijvoorbeeld over kennis over nieuwe verdienmodellen, gesloten kringlopen en het versterken van de biodiversiteit. De provincie Drenthe draagt doormiddel van deze subsidie een steentje bij aan de mogelijkheid voor landbouwers om een training, workshop of opleiding te volgen.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA):

Het opdoen van nieuwe kennis is de sleutel voor het toekomstgericht maken van landbouwbedrijven. Met deze subsidie willen we er enerzijds voor zorgen dat er kwalitatief goede onderwijsmogelijkheden zijn en anderzijds willen we de stap voor boeren om mee te doen aan een cursus zo klein mogelijk maken door een deel van de financiering te bekostigen. Zo hopen we dat ook grote groepen boeren kennis op doen over actuele thema’s op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Volgens Roy Meijer, voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, is het belangrijk voor landbouwers om te blijven ontwikkelen.

Goed opgeleide boeren zijn ontzettend belangrijk voor de sector. De markt, innovaties en ook de maatschappij ontwikkelt zich namelijk op een hoog tempo. Deze subsidie helpt bedrijven om te weten waar ze nu staan en kennis op te doen over nieuwe technieken en managementmethoden. Deze nieuwe kennis kan vervolgens toegepast worden in de praktijk.

Meer informatie

Tot en met 31 juli 2018 kunnen geïnteresseerden die een opleiding of andere vorm van voorlichting geven aan grote groepen landbouwers subsidie aanvragen via het SNN. Kijk voor meer informatie op www.snn.nl