Steun voor Drentse Jonge Landbouwers

Start openstelling landbouw subsidies

Jonge landbouwers kunnen voor de 3e keer een steuntje in de rug krijgen voor het moderniseren en duurzamer maken van hun bedrijf. De provincie Drenthe wil hen met de subsidie Jonge Landbouwers helpen om in hun bedrijf te investeren na bedrijfsovername. Tot en met 15 januari 2018 kunnen jonge landbouwers tot 40 jaar de subsidie aanvragen. Voor deze openstelling hebben de provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling € 650.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanuit het Noorden 4,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor innovaties in de landbouw.

In 2016 hebben 59 jonge landbouwers in de provincie Drenthe subsidie gekregen om hun bedrijf duurzamer te maken. Met deze bijdrage kunnen zij onder meer zonnepanelen plaatsen, precisiebemesting uitvoeren en koematrassen aanschaffen. Gedeputeerde Henk Jumelet vindt het belangrijk dat jonge boeren een goede start kunnen maken na hun bedrijfsovername: “Investeren in duurzame maatregelen levert op termijn een besparing op. Het is echter voor jonge boeren lastig om extra te investeren na een bedrijfsovername. Met deze regeling helpen we enerzijds de jonge boer om toch die stap te zetten en anderzijds kunnen we een bijdrage leveren aan onze ambitie voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe.”

Samenwerken voor innovatie in de landbouw

Daarnaast stellen de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân in totaal 4,5 miljoen euro beschikbaar voor innovaties rondom verduurzaming in de landbouw. Ook deze regeling valt onder het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma. Inzet bij deze subsidie is het sluiten van kringlopen, minder grondstoffengebruik en het behoud van biodiversiteit.

De regeling is open van 8 december 2017 tot en met 1 maart 2018. Medio januari volgt een informatiebijeenkomst over deze subsidieregeling in het provinciehuis in Assen.

Meer informatie

Kijk op www.provincie.drenthe.nl/pop3 voor meer informatie over de beide subsidieregelingen.