Het coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie


Het kan zijn dat u door het coronavirus een door de provincie gesubsidieerde activiteit uit moet stellen of niet door kunt laten gaan. Lees hier wat u moet doen. De provincie Drenthe spant zich in om u op een praktische manier te helpen.

Uw activiteiten worden uitgesteld

Bent u van plan om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment in dit jaar uit te voeren, dan kunt u dit aan ons doorgeven via een mail naar: subsidieloket@drenthe.nl. Vergeet niet daarbij de naam van het project, uw telefoonnummer en het zaaknummer te vermelden, zodat wij contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Uw activiteiten gaan niet door

  • Als uw subsidie minder dan € 25.000,- bedraagt, heeft u die reeds volledig van ons ontvangen. Deze subsidie vragen wij niet terug. Wel vragen we van u om de activiteiten zoveel als mogelijk is in een later stadium te realiseren.
  • Als uw subsidie hoger is dan € 25.000,- , dan vergoeden wij de reeds gemaakte kosten. Wij kijken dan in redelijkheid en billijkheid voor welke gemaakte kosten dit geldt. Stuur een mail naar het subsidieloket@drenthe.nl  en vergeet niet de naam van uw project en uw telefoonnummer te vermelden.

Gaat het om een (meerjarige) jaarsubsidie?

Alle instellingen ontvangen van de provincie een brief met daarin alle informatie die voor u geldt (pdf?handheld=true, 500 kB). Ook vindt u daar de gegevens van uw contactpersoon voor vragen en andere hulp..

Heeft u vragen?

Twijfelt u wat op uw subsidie van toepassing is? Of heeft u andere vragen? Bel naar het algemene telefoonnummer (0592) 36 55 55, mail naar post@drenthe.nl of neem direct contact op met uw contactpersoon bij de provincie.


Subsidie Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe

De coronacrisis heeft veel impact op ons dagelijks leven. Ook op het culturele vlak is dit goed voelbaar.
Festivals, concerten en exposities zijn afgelast, inkomsten zijn fors teruggelopen en nieuwe projecten zijn beperkt mogelijk. Met het Snelloket voor cultuurprojecten wil de provincie cultuur in Drenthe ook tijdens deze crisis stimuleren. Met deze regeling richten we ons specifiek op gezelschappen, verenigingen en kunstenaars. Met deze subsidie wil de provincie kleinschalige projecten op korte termijn mogelijk te maken.

Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door

De provincies Groningen, Drenthe en Friesland hebben samen met RVO.nl en SNN de mogelijke gevolgen van de afgekondigde coronamaatregelen voor lopende POP3-subsidieprojecten bekeken.