Cofinancieringsaanvraag OP-EFRO


Bij een aanvraag voor het OP-EFRO-programma kan provinciale cofinanciering worden aangevraagd.  De provinciale cofinanciering is bedoeld om de kansen te vergroten van Drentse instellingen en bedrijven bij Europese projectaanvragen. Hierdoor kunnen deze instellingen en bedrijven beter gebruik maken van de Europese subsidiemogelijkheden.

Over het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OP-EFRO)

In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio die bekend staat om de vernieuwende wijze waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt gehaald uit innovatie. Dat is waar het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (vanaf hier OP EFRO) op inzet. Het programma stelt de komende jaren 103,5 miljoen euro beschikbaar uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling; dit is exclusief cofinanciering door rijk en regio. Hieronder een samenvatting van het programma: de twee thema’s en vier doelen die voor Noord-Nederland van belang zijn

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen