Subsidie Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe


De regeling richt zich op melkveehouders in Drenthe die een duurzaamheidsplan hebben laten opstellen. Dit plan levert melkveehouders inzicht en handvatten om een rendabele productie te combineren met het duurzamer maken van hun grondgebonden melkveehouderij. Het gaat dan bijvoorbeeld om advies over het beter sluiten van kringlopen, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, beperken van het kunstmest- en krachtvoergebruik, vergroten van de biodiversiteit, waterbeheer en energiebesparing.

Aanvraag

Vanaf 1 juni is het loket geopend. Dan kan een aanvraag digitaal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.
Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2018 17:00 worden ingediend.

Er is een aantal verplichte bijlagen, die bij de aanvraag meegestuurd dienen te worden:

  • Duurzaamheidsplan
  • Jaaropgave Kringloopwijzer 2017
  • Getekende de-minimisverklaring

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.eu
Telefoon (050) 5224921

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Beschikbaar budget: € 375.000,00

Maximale bijdrage: € 7.500,00

Let op: aanvragen is niet meer mogelijk!