Subsidie Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019


Het doel van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 (BRDR) is het ondersteunen van projecten van ondernemingen gericht op uitbreiding, vestiging, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten.

Doel van de regeling

Het doel van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 (BRDR) is het ondersteunen van projecten van ondernemingen gericht op uitbreiding, vestiging, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten.

De Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 richt zich op de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en de Wolden. Voor de overige gemeenten in Drenthe (Coevorden, Emmen en Hoogeveen) is een afzonderlijke regeling vastgesteld: de Bedrijvenregeling vierkant voor werk 2018 (VIERKANTDR18).

De Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 bestaat uit twee deelregelingen:

 • de Arbeidsplaatsenregeling (APR); en
 • de Rentekortingsregeling (RKR).

Arbeidsplaatsenregeling

Deze deelregeling heeft tot doel om steun te verlenen in de vorm van een subsidie voor nieuwe arbeidsplaatsen aan ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan mkb-ondernemingen.

Voor ondernemingen komen nieuwe arbeidsplaatsen in aanmerking voor zover deze direct onderdeel of gevolg zijn van een investering in de navolgende projecten:

 • een vestigingsproject;
 • een fundamenteel wijzigingsproject;
 • een uitbreidingsproject;
 • een diversificatieproject;
 • een innovatieproject.

De subsidie bedraagt € 5000 per nieuwe arbeidsplaats en kan oplopen tot maximaal € 100.000 per project waarmee de nieuwe arbeidsplaatsen verband houden.

Rentekortingsregeling

Deze deelregeling heeft tot doel om steun te verlenen in de vorm van een subsidie voor rentekosten van leningen die worden aangegaan door ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan mkb-ondernemingen.

Voor ondernemingen komen rentekosten in aanmerking van leningen voor zover deze zijn aangegaan voor een investering in de navolgende projecten:

 • een vestigingsproject;
 • een fundamenteel wijzigingsproject;
 • een uitbreidingsproject;
 • een diversificatieproject.
 • een innovatieproject.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 100.000 per aanvraag.

Aanvragen

Aanvragen voor beide deelregelingen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

SNN

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
BRD@snn.eu
Telefoon (050) 5224900

Meer informatie over digitaal ondertekenen